Distributorë

TeleALBA është e pranishme me distributorët e saj në mjaft qytete ku shqiptarët e Sh.B.A. dhe Kanadasë janë te lokalizuar. Në këtë mënyrë abonentët tanë kanë mundësi jo vetëm të shikojnë atë çfarë TeleALBA është por dhe të përfitojnë nga produkti ynë në kohë e cilësi.

Nëse dëshironi të bëheni abonent i platformës tonë dhe jeton pranë qyteteve ku ne gezojmë distributorët tanë, ne ju inkurajojmë të merrni kontakt të menjëhershëm me distributorin më të afërt, ndërsa ne ju prentojmë cilësi në çdo dimension.

Waterbury CT
MFM TV
1 203 560 5972
Jacksonville FL
Piro Raspopi
1 904 982 3503
Naples FL
Grigor Lako
1 239 304 6674
Tampa FL
Ardian Kraja
1 727 686 5116
Chicago IL
Albert Hide
1 630 935 2192
Chicago IL
Albert Sakaj
1 847 284 9113
Boston MA
Admirim Murati
1 617 480 3576
Troy MI
Eliana Adhami
1 248 249 1998
Westland MI
Vladimir Gjoka
1 313 520 3030
Macomb MI
Kola Xhaj
1 586 354 3335
Cleveland OH
Petrit Spirollari
1 216 235 8297
Toronto ON
Artjon Rrushi
1 416 471 4583
Myrtle Beach SC
Arjan Nikolla
1 973 459 5949
 Dallas TX
Altin Suloti
1 469 720 5396